PROCUREMENT OF FOOD FOR SDO NAVOTAS PROGRAM FOR NEWLY HIRED NON-TEACHING PERSONNEL CY 2023 & PANSANGAY NA SEMINAR WORKSYAP SA GURO SA FILIPINO AT MTB-MLE SA PAGBUO NG KAGAMITANG PAMPAGTUTURO SA PAGBASA (PROYEKTONG BASA NAVOTEÑO)

Continue ReadingPROCUREMENT OF FOOD FOR SDO NAVOTAS PROGRAM FOR NEWLY HIRED NON-TEACHING PERSONNEL CY 2023 & PANSANGAY NA SEMINAR WORKSYAP SA GURO SA FILIPINO AT MTB-MLE SA PAGBUO NG KAGAMITANG PAMPAGTUTURO SA PAGBASA (PROYEKTONG BASA NAVOTEÑO)

PROCUREMENT OF FOOD FOR SDO NAVOTAS PROGRAM FOR NEWLY HIRED NON-TEACHING PERSONNEL CY 2023 & PANSANGAY NA SEMINAR WORKSYAP SA GURO SA FILIPINO AT MTB-MLE SA PAGBUO NG KAGAMITANG PAMPAGTUTURO SA PAGBASA (PROYEKTONG BASA NAVOTEÑO)

Continue ReadingPROCUREMENT OF FOOD FOR SDO NAVOTAS PROGRAM FOR NEWLY HIRED NON-TEACHING PERSONNEL CY 2023 & PANSANGAY NA SEMINAR WORKSYAP SA GURO SA FILIPINO AT MTB-MLE SA PAGBUO NG KAGAMITANG PAMPAGTUTURO SA PAGBASA (PROYEKTONG BASA NAVOTEÑO)